CRKBO geregistreerd

Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht is een opleidingsinstituut, waarin persoonlijke aandacht en maatwerk centraal staan.

De oprichtster/naamgeefster heeft ruime ervaring op het gebied van ambtenarenrecht en sociale zekerheid voor ambtenaren en geeft al meer dan twintig jaar trainingen op dat gebied.

De stof wordt aangereikt via een korte uitleg en casussen. Er is alle ruimte tot het stellen van vragen en het inbrengen van praktijksituaties door cursisten.

En wat belangrijk is: In de cursussen wordt zo nu en dan flink gelachen. Soms is de praktische uitwerking van het ambtenarenrecht namelijk dol komisch. Naast gewone kennisoverdracht willen wij vooral uitstralen dat (ambtenaren)recht een leuk, praktisch vak is.

Opgedane kennis moet direct toepasbaar zijn.
Uit de evaluaties van de cursussen in de afgelopen 20 jaar blijkt telkens weer dat die boodschap over gekomen is. De cursussen evalueren goed tot uitstekend.

"Recht is niet saai, recht gaat over mensen!"

De meeste cursussen zijn gericht op het grondig leren van de ambtenarenrechtelijke denkwijze en de belangrijke hoofdregels uit regelgeving en rechtspraak. De cursussen beslaan dus over het algemeen meerdere dagen en hebben huiswerkopdrachten.

Katina Paul probeert de cursussen zoveel mogelijk zelf te geven, maar als zij vol zit is er een uitstekend netwerk van advocaten die vanuit rijke praktijkervaring, een cursus geven.

Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht is officieel geregistreerd als kort beroepsonderwijs, bij het CRKBO.
Dit betekent dat het opleidingsinstituut voldoet aan de kwaliteitseisen voor kort beroepsonderwijs en geen BTW in rekening brengt.

Politie.

De afgelopen 23 jaar zijn de cursussen vooral ontwikkeld voor en gegeven bij de sector politie. De rechtspositie en de sfeer binnen deze sector zijn door en door bekend.

In de cursussen wordt een door Katina Paul ontwikkelde bundel “Ambtenarenrecht voor de politie” gebruikt, die elk half jaar up to date wordt gehouden.

Naast de op deze site aangeboden cursussen kan voor iedere doelgroep een maatwerkcursus worden ontwikkeld. Als het maar over ambtenarenrecht of sociale zekerheid voor ambtenaren gaat.

De cursussen worden in company aangeboden. Het is echter mogelijk om een cursus in te kopen inclusief –het regelen van- zaalhuur, catering, uitnodigingen. Als ware het een open inschrijvingscursus.