CRKBO geregistreerd

Ambtenarenrecht algemeen

Hieronder vindt u de cursussen die op de plank liggen. Een andere cursus toegespitst op een specifieke doelgroep of een vraag van uw organisatie ontwikkel ik met plezier.

Nadere informatie over de cursussen kunt u aanvragen via k.paul@ziggo.nl

Basiscursus ambtenarenrecht voor HRM-functionarissen

HRM-functionarissen zijn de belangrijkste adviseurs van het management als het gaat om het nemen van besluiten over de rechtspositie. Ambtenarenrecht is omvangrijk, gedetailleerd en veranderlijk. Fouten in besluiten of fouten in besluitvormingsfase leiden tot een hoop ellende. Daarom is gedegen kennis van ambtenarenrecht voor deze medewerkers een must. In deze cursus wordt het ambtenarenrecht grondig behandeld, toegespitst op de rechtspositie van de organisatie waarin u werkt. Alle belangrijke onderwerpen, van aanstelling tot en met uitkeringen na ontslag, alsmede zorgvuldige besluitvorming, worden grondig behandeld. Alle hot-items komen aan bod!

Doelgroep: Personeelsmanagementadviseurs; Beleidsmedewerkers arbeidsvoorwaarden; Juristen die in het ambtenarenrecht beginnen; Ondersteuners van de personeelsmanagementadviseurs die uitvoering en beantwoording van vragen voor hun rekening nemen; Leidinggevenden.

Duur: 4 dagen van 6 uur.

Programma:

 • Dag 1: Inleiding, aanstelling, hoofdregels bezoldiging.
 • Dag 2: Algemene Wet Bestuursrecht, zorgvuldige besluitvorming,
  dossiervorming.
  Beoordelingen, overplaatsing en detachering, nevenwerk.
 • Dag 3: Reorganisatie, disfunctioneren, disciplinaire maatregelen,
  ontslag.
  Werkloosheidsuitkeringen en Pensioen
 • Dag 4: Ziekte.

In company.
Prijs: op basis van offerte.

Dossiervorming voor leidinggevenden

Voor medewerkers die direct leiding geven aan een groep ondergeschikten.

Doel: Ontwikkelen van feeling voor dossiervorming.

Duur: 1 dag van 7 uur.

Programma:
Juridische kaders waarbinnen dossiervorming moet plaatsvinden, de Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.
Aan welke eisen moet een goed dossier voldoen?
Verslaglegging.
Functioneringsgesprek, POP en beoordeling in kader van dossiervorming.
Afbakening disfunctioneren en ziekte.
Praktische weetjes uit de jurisprudentie die handig zijn bij dossiervorming, bijvoorbeeld over alcoholisme. Brainstormen over een aantal concrete situaties. Hoe zou u daarin dossier vormen?

Zo mogelijk wordt aandacht besteed aan het organisatiebeleid met betrekking tot functioneringsgesprekken, pop's en beoordelingen.

In company, prijs op basis van offerte.

Dossiervorming voor leidinggevenden in de praktijk, doen!

Dit is een vervolgcursus van één dag voor mensen die de cursus dossiervorming voor leidinggevenden hebben gevolgd.

De ervaring leert dat zelfs de beste leidinggevende, na een cursus dossiervorming, nog problemen tegenkomt. Soms heeft hij één of meer medewerkers, waarbij het moeilijk is om dossier te vormen. Alle pogingen tot dossiervorming glippen als los zand tussen de vingers weg.
Meestal heeft dit zowel juridische als gedragswetenschappelijke oorzaken.
Op deze dag worden, door een ambtenarenrechtdeskundige, in samenwerking met een psycholoog, moeilijke casussen geanalyseerd. De groep denkt hierbij actief mee.
Gezamenlijk worden de knelpunten onderzocht en worden oplossingen bedacht. Met behulp van een acteur worden de oplossingen uitgeprobeerd.
De cursisten brengen de casussen zelf in. Als er tijd over is, brengen de trainers casussen in.
Ondanks de soms moeilijke materie weten de trainers een ontspannen sfeer te scheppen waarin veel gelachen wordt. Een ontzettend leuke, intensieve en leerzame dag,

Maximaal 10 cursisten per groep.

Deze cursus is ontwikkeld en wordt gegeven in samenwerking met De Wolf Training en Advies. WWW.DWTA.nl

In company, prijs op basis van offerte.

Privé les

Voor personeelsmanagementadviseurs, beleidsmedewerkers rechtspositie, juristen die in het ambtenarenrecht beginnen en leidinggevenden.
Doel: Snel kennis opdoen op één of meer onderwerpen op het gebied rechtspositie bij de politie. Programma en werkwijze in overleg. Af te spreken per twee uur.
In company of in Utrecht.

Prijs: op basis van offerte.

Introductiecursus ambtenarenrecht voor arbeidsrechtjuristen

Arbeidsrechtjuristen die zich voor het eerst aan ambtenarenrecht wagen lopen het risico een aantal fouten te maken. Dat is jammer, want een korte introductie in het ambtenarenrecht behoedt u voor de meeste van deze fouten. Ambtenarenrecht is namelijk niet moeilijk, maar anders.
Deze cursus biedt een eerste kennismaking met de basisprincipes van het ambtenarenrecht en bovenal van de belangrijkste verschillen met het arbeidsrecht. U leert waar de verschillen vandaan komen. Tevens leert u waar en hoe u uw weg kunt vinden in het ambtenarenrecht.

Duur: twee dagdelen.

Programma:
Ambtenarenrecht is bestuursrecht. Eenzijdigheid van rechtspositie.
Waar zoekt u materieel ambtenarenrecht?
Begrippen besluit, aanvrager, belanghebbende en bevoegd gezag.
Regels bij het nemen van besluiten, algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Architectuur van sociale zekerheid voor ambtenaren.
Belangrijkste weetjes bij aanstelling, ontslag en schadevergoeding.
Aanstelling en ontslag nader bekeken vanuit de rechtspositie van rijksambtenaren, gemeenteambtenaren en politieambtenaren.
Mogelijkheden en onmogelijkheden bij “netjes afvloeien”.

In company.
Prijs op basis van offerte.

Inleiding recht voor juridisch secretaresses m/v

Doelgroep: Voor administratieve krachten op juridische afdelingen bij de overheid.

Duur: Twee dagen van 6 uur.

Programma:
Diverse soorten regelgeving. En wat als die elkaar tegenspreken?
Grondbeginselen privaatrecht: overeenkomst, onrechtmatige zaad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling. Procedures in het privaatrecht.
Grondbeginselen publiekrecht: Aanvraag, belanghebbende, besluit, regelgeving leading, bevoegd gezag en mandaat, algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Procedures in het bestuursrecht. Termijnen!
Grondbeginselen strafrecht: strafbaar feit, bewijsregels. Procedure in het strafrecht.
Schadekwesties in de drie rechtsgebieden. Schade verhalen, driehoekverhoudingen met verzekeraars.
Rechtshulp.
Informatieverstrekking. Wat aan wie? Op basis van welke wet? Termijnen!
Ambtenarenrecht is bestuursrecht en gevolgen daarvan. Zeer globaal: Nevenwerk, disciplinaire maatregelen, ontslag,

In company, prijs op basis van offerte.