CRKBO geregistreerd

Casus- of themabespreking

Voor mensen met kennis en ervaring op het gebied van ambtenarenrecht die er behoefte aan hebben om, onder professionele juridische leiding, met anderen van gedachte te wisselen over een bepaald thema of ‘hoofdpijndossiers’.
Doel: Het vergroten van de kennis en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in ingewikkelde dossiers. Dit gebeurt door in een intervisieachtige setting gedurende een dagdeel met elkaar vooraf ingebrachte onderwerpen of casussen te bespreken.

Alles uiteraard vanuit de specifieke rechtspositieregels van de politie en met kennis van de praktijk bij de verschillende politie-eenheden.
Een gewild onderwerp is: ziekte.

Prijs op basis van offerte.