CRKBO geregistreerd

Dossiervorming voor leidinggevenden in de praktijk. Doen!

Dit is een vervolgcursus van één dag voor mensen die een cursus ambtenarenrecht en dossiervorming voor leidinggevenden bij de politie hebben gevolgd.
De ervaring leert namelijk dat zelfs de beste leidinggevenden casussen tegenkomen waarbij pogingen tot dossiervorming als los zand tussen de vingers wegglippen.
Meestal heeft dit zowel juridische als gedragswetenschappelijke oorzaken.

Op deze dag worden door de cursisten ingebrachte moeilijke casussen geanalyseerd. Dit gebeurt onder leiding van een politie-ambtenarenrechtdeskundige van Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht en een psycholoog van De Wolf Training en Advies. De groep denkt actief mee. Gezamenlijk worden de knelpunten onderzocht en worden oplossingen bedacht. Met behulp van een acteur worden de oplossingen uitgeprobeerd. Als er tijd over is brengen de trainers casussen in.

Ondanks de soms moeilijke materie weten de trainers een ontspannen sfeer te scheppen waarin veel wordt gelachen. Een leuke, intensieve en leerzame dag,
De trainer van De Wolf Training en Advies (www.DWTA.nl) kent de politiecultuur en de daaruit voortkomende belemmeringen bij het aanspreken op gedrag door en door.

In company: Prijs op basis van offerte.