CRKBO geregistreerd

Opfris- en actualiteitendag ambtenarenrecht voor de politie

Voor mensen die een cursus ambtenarenrecht bij de politie hebben gevolgd en nu hun kennis willen opfrissen en actualiseren.

Door na de cursus ambtenarenrecht voor de politie eens in de 1 à 2 jaar een opfriscursus te volgen, blijven de medewerkers op de hoogte van de algemene ontwikkelingen in het ambtenarenrecht en de specifieke ontwikkelingen binnen de sector politie.
Ook deze opfrisdagen evalueren al jarenlang uitstekend.

Nieuwe wetgeving, jurisprudentie, CAO’s, uitvoeringrichtlijnen en uitvoeringspraktijken worden
behandeld.

Tevens worden onderwerpen opgefrist.
De keuze van de op te frissen onderwerpen is afhankelijk van:

  • De onderwerpen die de opdrachtgever opgefrist wil zien;
  • Vragen/onderwerpen/casussen die de cursisten een week of twee voor de cursus inbrengen;
  • Knelpunten die de docent signaleert in andere cursussen bij de politie;
  • Nieuwe ontwikkelingen waarbij, tijdens de uitleg, wordt herhaald: ”Hoe zat het ook alweer?”

De opfrisdagen zijn interactief. Vaak brengen cursisten ter plekke nieuwe vragen en casussen in. De docent kan daarop, op basis van kennis over de sector, meestal alert antwoorden.
Dit element van “samen sparren” wordt heel positief ervaren.

Bij de opfriscursus krijgen de cursisten de meest recente versie van het boek ‘Ambtenarenrecht voor de Politie’ van mevrouw mr. C.A. Paul mee. In overleg met de opdrachtgever kan een recente bundel regelgeving en een specifieke opfrisbundel (bij voorbeeld met nieuwe staatsbladen, staatscouranten, richtlijnen en jurisprudentie) worden geleverd.

Duur: 1 dag van 6 uur.

In company: prijs op basis van offerte.