CRKBO geregistreerd

Cursusaanbod Politie voorjaar 2018

 • Ambtenarenrecht voor de politie voor HR- en beleidsadviseurs
 • Ambtenarenrecht voor de politie voor medewerkers HRM-servicedesk
 • Ambtenarenrecht voor andere doelgroepen, b.v. medewerkers van de personeelsadministratie en de salarisadministratie.
 • Opfris- en actualiteitendagen ambtenarenrecht voor de politie
 • Sociale Zekerheid voor de politie voor HR- en beleidsadviseurs
 • Ziekteverzuim en Wet Verbetering Poortwachter bij de politie

  Diverse varianten:
  • Voor leidinggevenden
  • Voor leden van de verzuimteams of het taskforce ziekteverzuim
  • Voor arbeidsdeskundigen
  • Voor bedrijfsartsen
 • Ambtenarenrecht en dossiervorming voor leidinggevenden bij de politie
 • Dossiervorming in de praktijk. Doen!
 • Casus- of themabespreking
 • Informatiebijeenkomsten
  Alle cursussen kunnen in company, of in de vorm van privéles gegeven worden.
  Alleen de cursus: “Dossiervorming in de praktijk. Doen!”, kan niet als privéles worden gegeven.
  Indien meerdere cursisten zich opgeven voor privéles wordt, in onderling overleg, gekeken of er een groep(je) gevormd kan worden, om tot meer interactie en een lagere prijs te komen.