CRKBO geregistreerd

Sociale zekerheid voor de politie voor HR- en beleidsadviseurs

Doel en globale inhoud
Ambtenarenrecht heeft veel raakvlakken met sociale zekerheid voor ambtenaren. Om de reikwijdte van bepaalde rechtspositionele beslissingen te overzien is kennis van het sociale zekerheidsstelsel dat geldt voor politieambtenaren, belangrijk.

Het doel van de cursus is het opdoen van de (politie)-specifieke kennis die nodig is om de consequenties te kunnen overzien van rechtspositionele besluiten.Na afloop van de cursus kan de cursist in grote lijnen de uitkeringsrechten schetsen van politiemedewerkers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag en pensioen.
Ook overziet hij de consequenties op het gebied van pensioen bij een medewerker die ontslag neemt/krijgt.
Tevens kan hij op een salarisstrook de diverse premies van verplichte en vrijwillige sociale verzekeringen herkennen.

Na afloop kent de cursist ook de wettelijk mogelijkheden om de kosten te drukken door no-risk-polis van de ZW etc.

Om dit te bereiken leert de cursist het hele kaartenhuis van:

Algemeen geldende Sociale Zekerheidswetten

  • Voorzieningen die voor de hele ambtenarij gelden, bv. via het ABP-reglement
  • Politie-specifieke regelingen
  • Particuliere verzekeringsmogelijkheden die door de politie collectief worden aangeboden.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor HR-adviseurs, beleidsmedewerkers, juristen en leidinggevenden die een cursus ambtenarenrecht bij de politie hebben gevolgd en hun kennis van sociale zekerheid bij de politie willen uitdiepen. Uit de evaluaties blijkt dat men de cursus als pittig maar nuttig ervaart.

Duur: 2 dagen van 6 uur
Dag 1: Inleiding. Werkloosheids- en ontslagregelingen, ouderdoms- en nabestaandenpensioen
Dag 2: Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Werkwijze
Er wordt gewerkt vanuit het hoofdstuk sociale zekerheid uit het boek ‘Ambtenarenrecht voor de Politie’ van mevr. mr. C.A. Paul en een helder boek over sociale zekerheid.
Tevens worden politie-specifieke oefencasussen gebruikt die zijn ontwikkeld door Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht.
De relevante algemene en politie-specifieke sociale-zekerheidsregelgeving wordt aangeleverd.
Na voorbereiding thuis door de cursist volgt tijdens de cursusdag uitleg, casusbehandeling, samen kwesties opzoeken in het doolhof van regelgeving en discussie.

Deze cursus kan ook per onderwerp (per dag) worden ingekocht.
Prijs op basis van offerte.