CRKBO geregistreerd

Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachterstoets

Een cursus in te kopen voor verschillende doelgroepen.

Bijvoorbeeld:

 • Leidinggevenden bij de politie, die aangewezen zijn als casemanager bij ziekte
 • Arbeidsdeskundigen
 • Bedrijfsartsen

Ziekte en Wet Verbetering Poortwachterstoets voor leidinggevenden bij de politie die aangewezen zijn als als casemanager bij ziekte.

Doel en globaal programma.
Het doel is leidinggevenden zodanig te informeren dat zij de rechten en plichten van de organisatie en de ambtenaar kennen als hun medewerker kort- of langdurig ziek is.
De cursus is er mede op gericht de leidinggevenden te doordringen van de noodzaak van grote reïntegratie-inspanningen door de werkgever en werknemer.

Na de cursus

 • Kennen de cursisten zij de actiemomenten in de tijdslijn van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Weten zijn wat zij moeten doen, welke eisen zij mogen stellen en hoe zij moeten omgaan met ‘een slecht gevoel’ bij ziekmeldingen en medische adviezen.
 • Weten zij wat zij in het plan van aanpak en de evaluaties daarop moeten opnemen.
 • Kennen zij de specifieke rechten en plichten die zijn afgesproken in politie-CAO’s, omtrent loondoorbetaling en re-integratie.
 • Kunnen zij hun medewerkers zeer globaal informeren over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.
 • Weten zij wanneer zij contact moeten opnemen met de arbeidsdeskundige.
 • Weten zij hoe zij, door middel van het stellen van gerichte vragen, het geven van aandacht en het aanbieden van passend werk, het ziekteverzuim omlaag kunnen brengen.
 • Hebben zij oog voor de specifieke problemen rond ziekte die samenhangen met het politiewerk en de problemen die op langere termijn kunnen ontslaan als deze problemen niet goed worden opgelost.

Duur
1 dag van 6 uur.
In overleg te verkorten tot en dagdeel van 3,5 uur.

Werkwijze
Na een korte inleiding over de tijdslijn probeert de docent zoveel mogelijk onderwerpen te aan de orde te laten komen naar aanleiding van vragen en casussen die cursisten inbrengen. De docent legt uit, vat samen en bewaakt dat alles aan bod komt.
De cursisten krijgen een naslagwerk mee naar huis dat onder meer bestaat uit de delen rond ziekte uit het boek ‘Ambtenarenrecht voor de Politie’ van mevr. mr. C.A. Paul, schema’s, checklists en relevante regelgeving.

Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter bij de politie voor arbeidsdeskundigen (1 dag) en bedrijfsartsen ( 2 lange dagdelen)

Een cursus voor arbeidsdeskundigen en/of bedrijfsartsen bij wie de wet verbetering poortwachter en de WIA bekend zijn..
In deze cursus wordt specifiek ingegaan op de regels, jurisprudentie en de cultuur in het ambtenarenrecht bij de politie.
Overeenkomsten en verschillen met het arbeidsrecht worden duidelijk.
Ook wordt het leerstuk dienstongevallen/beroepsziekten, dat bij de overheid en zeker bij de politie, anders wordt aangevlogen dan in het bedrijfsleven, behandeld.

Er wordt aandacht besteed aan de vraag wanneer een ziektetraject is afgerond, alsmede aan de vraag aan welke eisen een goed advies moet voldoen volgens de bestuursrechter.

Voor bedrijfsartsen wordt een dagdeel besteed aan ingewikkeldheden in de WIA ,het arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP en politie-specifieke uitkeringsregelingen.

Werkwijze: Uitleg naar aanleiding van Powerpoint Presentatie, onderwijsleer gesprek naar aanleiding van vragen/ casussen uit de groep.
Een bundel met de relevante hoofdstukken uit Ambtenarenrecht voor de politie, schema’s, checklists, relevante regelgeving en de beleidsregels rond ziekte bij de politie, wordt als naslagwerk meegegeven.