CRKBO geregistreerd

Mag ik mij voorstellen:

Ik ben een jurist met ruime ervaring op het gebied van het ambtenarenrecht en sociale zekerheid voor ambtenaren. Ik ben werkzaam geweest bij de Universiteit, een Ambtenarenbond (Bond van Technische Ambtenaren), een werkgeversorganisatie (Vereniging voor Kunstzinnige Vorming) en als docent in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs sociaal juridische dienstverlening en personeel en arbeid. De laatste 25 jaar train ik HRM- functionarissen, administratieve krachten, leidinggevenden en managers bij de politie op het gebied van rechtspositie, in ongeveer de helft van de politiekorpsen. De cursussen heb ik zelf ontwikkeld.

Voor politiecursussen heb ik 22 jaar geleden een bundel “Ambtenarenrecht voor de Politie” geschreven. Dat houd ik ieder half jaar "up to date". Het is leuk om te merken dat veel oud cursisten dit boek nog steeds als naslagwerk gebruiken.

Ook over de rechtspositieregelingen van het Rijk en Gemeenten ontwikkel en verzorg ik cursussen.

Van 1993 tot 2002 is het boek van mijn hand: Ambtenarenrecht, uitgegeven door Uitgeverij Nelissen, op de markt geweest. Dit boek heeft vier drukken beleefd. Het was volledig toegespitst op de sectoren Rijk en Gemeente.

Het is steeds weer verrassend om te merken hoe goedbedoelde regelgeving in de dagelijkse praktijk tot vragen en problemen leidt. Ik zoek graag met u mee naar oplossingen.