CRKBO geregistreerd

Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens.
Alle door de deelnemer verstrekte gegevens voor een open inschrijving (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, vooropleiding, geslacht, functie) worden opgenomen in de administratie van KPOA. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentenbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

Uiterlijk in het vijfde kalenderjaar na afronding van de open inschrijving worden de persoonsgegevens vernietigd. De deelnemer heeft recht tot toegang tot en verbetering van de eigen gegevens.
Indien de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk of per mail worden medegedeeld aan de administratie van KPOA.

Bij in-company activiteiten worden de namenlijsten van cursisten in de administratie opgenomen. De gegevens worden gebruikt voor verantwoorde uitvoering van de opdracht en verantwoorde bedrijfsvoering. Uiterlijk in het tweede kalenderjaar jaar na afronding van de in company-activiteit worden namenlijsten vernietigd. Examengegevens echter, (naam, examen zelf, uitslag) worden 5 jaar bewaard.

KPOA verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.